Topol Badut

Grim, dum og effektiv :-)

Description:

En dværg som kender sine begrænsninger.

Som ung dværg forsøgte Topols sig at gå den slagne vej, som den strenge fader forventede og arbejdede i minerne i Kovlar i The Five Kingdoms. Selvom der i minerne var klare reglementer og tydelige forventinger til opførsel var der anderledes løsslupne tendenser i det sociale liv, hvor Topols måtte affinde sig med alskens regelbrud og tolkninger af, hvad der var korrekt og forkert. Det virkede som om enhver havde ret til sin egen fortolkning af regelsættet. Den strenge med kloge fader måtte sende sin søn ud i verden, i søgen på lykken, hvilket i Topols tilfælde betyder orden.

Topols erfaring er at samfundet er lettest når der er klare regler, som alle overholder. Reglerne behøver ikke nødvendigvis at være fair, bare de er enkle.
Lov skaber orden og orden skaber …ja orden skaber tryghed.

Det ædleste formål er at opretholde loven og den orden, den medfører.

Har tidligt indset at i en stor verden har han et forholdvist begrænset antal muligheder, men dem går han indædt efter. Tilsvarende få er de evner, som tillader ham at excellere. Fysisk formåen og stædighed er Topols primære styrker, og nogle vil argumentere for de også er de eneste.

Som ung dværg var den boglige del af uddannelsen et ubehageligt onde, som dog skulle gennemføres for det tilsagde reglerne. Til gengæld fandt Topol en stolthed i at sikre, de blev rapporteret om alle tilfælde af regelbrud han så. Det skabte en smule social tuibulens at han nidkært forsøgte at opdage de regelbrud, han ikke selv overværede. De forholdvist begrænsede sociale kompetencer gjorde det, desværre, alt let for de såkaldte intelligente medstuderende at undsige sig.
I virkeligheden forekommer det Topol ganske tydeligt at intelligente personer generelt forsøger at snakke sig udenom reglerne. Og i Topols verdensopfattelse er generelt lig med altid.

Fornyelser er en anden ting Topol ikke bryder sig om da de oftest (her igen lig altid) giver muligheder for at omgå reglerne. Her er det oftest de kreative personer, som står bag den form for uordentlig adfærd.

Topol har til sin forfærdelse indset at andre racer er endnu mere skødesløse med regler og orden og er fastbesluttet på at det skal der gøres noget ved.
Loven er til for at bliver overholdt og der må for enhver pris skabes orden.
Der må slås hård ned, og det er tilfældigvis Topols spidskompetence.

Bio:

Topol Badut

Order within - Chaos without mathiasiversen abildskov